I de sidste mange år er der kommet en stor gruppe børn og unge, som har motoriske problemer. Forældrene til disse børn har ofte stødt panden mod muren i forsøget på at få hjælp og komme videre i systemet. Øget fokus, bl.a. i dagspressen, har heldigvis gjort, at problemet bliver taget mere seriøst end tidligere, men desværre er det langt fra nok. Dertil bliver der brugt alt for meget tid på computerspil, og alt for lidt på at kravle i træer, løbe baglæns og spille rundbold.

På MotorikCamp går vi lige i kødet på problemet og sætter ind, hvor det gør størst forskel. Hver enkelt deltager bliver hjulpet frem, og via sjove lege, udfordringer, klatring, akrobatik, ridning og oplevelser i naturen, opbygges selvtilliden, troen på egne evner og de grundlæggende motoriske færdigheder.
Vi tør faktisk godt love, at alle på MotorikCamp får en tryg, lærerig og udviklende ferieoplevelse.

I samarbejde med Thommysminde Centret, som er landskendt for deres arbejde med motorik og genoptræning samt Vasegårdens Klinikker kendt for deres interesse for kroppens biomekanik, er det muligt, bl.a. at få lavet forskellige tests, som gælder på alle niveauer i det offentlige system.
M-ABC-Test 2 anvendes til at identificere motoriske vanskeligheder hos børn, tilrettelægge træningsforløb, evaluere træningsindsatsen samt til forskning.

Movement ABC-2 test er en standardiseret motorisk test, der dækker børn i alderen 3–16 år, delt i aldersgrupperne 3-6 år, 7-10 år og 11-16 år. Testen består af 8 opgaver; 3 indenfor håndmotorik, 2 indenfor boldspil og 3 indenfor balanceområdet. Alle opgaverne er bygget op med mulighed for at øve sig, inden der laves 2 forsøg i hver opgave. I løbet af testen scores børnenes forsøg, samtidig med at terapeuten vurderer kvaliteten, hvormed barnet udfører opgaven. Barnets score omregnes til en percentil, der er et udtryk for, hvordan barnets motoriske udvikling ligger i forhold til dets jævnaldrene. Læs mere på thommysminde.dk

En bevægelsesanalyse foretaget af Vasegårdens Klinikker beskriver barnets evne og mulighed for ”normal” bevægelse med særlig fokus på fødder og ben. En bevægelsesanalyse består af: En videofilmet-optagelse af barnet gående- eller løbende på løbebånd eller gulv. En elektronisk scanning af barnets fødder, der giver en dybdegående analyse af tryk- og kraftfordelingen i relation til fodens biomekanik. Læs mere her. En undersøgelse af barnets led- og muskelfunktion relevante for ”normal” bevægelse.

Der udarbejdes en konklusion på bevægelsesanalysen og Moment ABC 2 testen. Derudover kan tilvælges en vejledning til, hvordan barnets evne til bevægelse kan optimeres.