Hvad er hypnose?
I den normale bevidste tilstand opleves og bearbejdes mange forskellige stimuli og sansninger samtidigt. I den hypnotiske trancetilstand fokuseres opmærksomheden på kun én ting. Omgivelserne i øvrigt bliver mindre væsentlige og træder i baggrunden.
(Dette er et fænomen, som også forekommer under ganske almindelige dagligdags omstændigheder, som f.eks. når man falder i staver, dagdrømmer, bliver opslugt af en god bog, en film eller et stykke musik, jogger, kører bil eller bliver særligt koncentreret om en arbejdsopgave).
Du kommer i en indadrettet tilstand, hvor du er i tæt kontakt med ressourcer, som du normalt ikke er i kontakt med. Derved er det muligt, at du ændrer på de negative ting eller dårlige vaner, du har tillagt dig.

Hvor kan hypnose anvendes?
I behandlingsmæssig sammenhæng til at afhjælpe en række fysiske og psykiske problemer som f.eks.
· smerter, nervøsitet og muskelspændinger i almindelighed
· kroniske lidelser eller tilstande som smerter el. af neurologisk karakter
· manglende motivation (f.eks. for træning m.m.) eller dårlige vaner
· nedsat koncentrationsevne f.eks. i idrætssammenhænge og andet
· stresstilstande og søvnforstyrrelser
· vægtproblemer
· luftvejslidelser
· kvalme i forbindelse med kemoterapi
· træthed, udmattethed og lette depressioner
· manglende eller nedsat selvtillid/selvværd
· fobier og andre angsttilstande (bl. a. præstations-/ og eksamensangst)
· hurtigere heling efter skader og operationer
· nedsat evne til at kunne sluge piller m.m.

Kan jeg hypnotiseres?
Næsten alle mennesker kan hypnotiseres – enkelte er meget påvirkelige, og nogle få næsten upåvirkelige. At kunne gå i en hypnotisk trancetilstand er en medfødt evne, der er forholdsvis stabil gennem hele livet.

Hvor mange behandlinger skal der til?
Det kan være forskelligt. Fra en enkelt session og op til flere – afhængig af dit mål og dernæst af art og omfang af underliggende faktorer, der skal arbejdes med.

Hvordan foregår det?
Med udgangspunkt i et spørgeskema tager vi en samtale om, hvad vi skal arbejde med og hvad du ønsker at opnå? Herefter følger en introduktion til klinisk hypnose. Under forløbet må du ikke føle dig hjælpeløs eller udsat for et overgreb. Dette gøres ved at arbejde meget med tryghed i starten og et såkaldt “Safe Place”, som du altid kan vende tilbage til, hvis dit system føler sig provokeret undervejs.
Du vil opleve en fysisk afslapning af kroppens muskler, en langsommere og dybere vejrtrækning og en roligere puls som indledning til det videre arbejde hen imod dit mål.

Anvendelsen af Klinisk Hypnose
Diplomuddannelsen i Klinisk Hypnose indebærer høje etiske krav fra vores forening DSKH, der udelukkende består af sundhedsfagligt personale. Du skal være klar over:

  • At gå i trance er frivilligt. Du kan ikke tvinges til noget, du ikke ønsker
  • Du bevarer kontrollen med, hvad du foretager dig. Du kan ikke bringes til at handle på en måde, som du under andre omstændigheder ikke ville have gjort.
  • Trancetilstanden giver mulighed for at opdage og udvikle dine egne iboende ressourcer.

For uddybning af kan jeg kontaktes på tlf. 4159 4162 eller på mail: arno.natius@live.dk el læs mere her

For nærmere information kan du også gå på DSKH’s hjemmeside www.hypnoseselskabet.dk

Du finder flere informationer på følgende links:

Fysioterapeut Arno Natius