Fysioterapi til børn

Heldigvis er det sjældent at børn har brug for fysioterapeutisk behandling. Men børn kan også komme til skade på forskellig vis, få smerter eller have behov for motorisk stimulering.

Skævheder i spædbørns ryghvirvelsøjle
Det kan ske at spædbørn får et skævt kranie, mindre nakke bevægelighed, eller har en udtalt præference side. Ofte drejer det sig om, at noget bremser barnets ellers normale ønske om at bevæge sig frit. Det kan være sket under eller kort tid efter fødslen. En nyfødt kan altså få en påvirkning af nakken, som vi voksne vil kalde et ”hold i nakken”. Påvirkningen af spædbarnets ryghvirvelsøjle kan have konsekvenser for barnets udvikling i form af asymmetri, fladt baghoved, manglende lyst til at ligge på maven, motorisk uro m.m. Oplever du, at dit spædbarn har én eller flere at ovennævnte påvirkninger hjælper Diana med at afklare problematikken og tilrettelægger et forløb på baggrund heraf.

Motorisk usikre børn
Børn udvikler fra spæd og gennem hele barndommen deres motoriske færdigheder. Færdigheder som er forudsætningen for deres mulighed for selvstændighed, fysisk aktivitet og aktiv deltagelse i sociale relationer.
Oplever du at dit barn har svært ved at styre sine bevægelser, bevæger sig stift, ikke kan følge med kammeraterne, er klodset og ofte falder, ikke kan hoppe, ikke altid rammer fodbolden, eller griber håndbolden, ikke kan hinke eller gå på line?
Motorisk usikkerhed kan have en biologisk årsag, som kan påvirkes med træning eller fysisk aktivitet.
Der kan være mange årsager til at dit barn ikke er motorisk aldersvarende. Er du i tvivl, om dit barn har brug for hjælp til den motoriske udvikling, hjælper Diana med afklaring af hvilke problematikker det drejer sig om, og tilrettelægger et forløb herudfra.

Kontakt fysioterapeut Diana Flink Nielsen hvis du ønsker en vurdering af dit spædbarn eller barn.

Manuel behandling    Efterfødselstræning & babymotorik  Sanseprofil-analyse   Gang-analyse