Hjælpemidler

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan det rette hjælpemiddel ofte hjælpe dig i din arbejdsdag. Et hjælpemiddel kan hjælpe dig til færre smerter og gener. Det kan gøre dig mere selvhjulpen og øge dine muligheder for at leve et aktivt liv. Vi tilbyder rådgivning og vejledning i anvendelse, fremstilling og indkøb af de bedst egnede hjælpemidler.

Du finder flere informationer på følgende links

Ergonomi     Ergonomisk rådgivning     Forebyggelse     

Ergoterapeut Charlotte Andersen