Forebyggelse

Ved at have fokus på at forebygge muskel- og skeletbesvær bidrager din virksomhed til mindre sygefravær. Samtidigt reduceres de menneskelige konsekvenser, som det har for medarbejderen at have gener og smerter fra bevægeapparatet. Det har en positiv betydning for din virksomheds produktivitet og bundlinje. Påvirkninger af muskler og skelet er årsag til op mod en fjerdedel af alt sygefravær.

Ergonomisk rådgivning og vejledning

Det er en god ide at tilbyde medarbejderne ergonomisk rådgivning og vejledning som en planlagt indsats med faste intervaller på virksomheden.  Det kan også være aktuelt ved ny ansættelser. Ofte er det små ting, der rettes forholdsvist uproblematisk og hurtigt.

Stress

At forebygge stress på arbejdspladsen kræver en god og åben dialog om de udfordringer, som kan have en stressudløsende årsag. Alle virksomheder er forskellige, det er udfordringerne også, derfor skal løsningsmodellerne være skræddersyet til den enkelte virksomhed. Få professionel hjælp til at forebygge stress på arbejdspladsen med fokus på

  • tilrettelæggelse af arbejdet på en hensigtsmæssig måde ud fra en passende målsætning og tidsramme
  • ansvar, kompetence og kompetenceudvikling
  • ledelsesudvikling med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø
  • personalepolitikker; stress, sundhed, trivsel m.m.

At forebygge stress handler om at få drøftet og beskrevet problemerne, når de opstår. Medarbejderen og arbejdsmiljørepræsentanten bør inddrage ledelsen i en dialog om løsningsforslag. Det er vigtigt, at opgaven med at forebygge stress bliver gjort til et fælles anliggende, og ikke den enkeltes ansvar at løse eller håndtere. Den stressramte må ikke blive set på som svag og kommer til at sidde alene med ansvaret. Forebyggelse af stress handler om at få fordelt arbejdsopgaverne på en god og passende måde, i fællesskab få planlagt nogle gode arbejdsprocesser, have fokus på den enkeltes forudsætninger for at løse opgaverne samt at give støtte og konstruktiv kritik i den daglige omgangstone.

Du finder flere informationer på følgende links

Ergonomi     Ergonomisk rådgivning     Hjælpemidler    

Ergoterapeut Charlotte Andersen