Arbejdspladsvurdering – APV

APV skal opdateres en gang om året og fornys en gang hvert tredje år. Vi tilbyder din virksomhed professionelle løsningsforslag indenfor arbejdspladsvurdering – APV.

  • Ergonomisk gennemgang
  • Kortlægning af arbejdsmiljøproblemer
  • Konkrete løsningsforslag
  • Handleplaner og prioriterede områder

I den ergonomiske gennemgang er vi blandt andet omkring arbejdsstillinger, ensidigt og gentaget arbejde samt tunge løft. Med vores hjælp bliver din virksomhed bedre rustet til at håndtere APV arbejdet.

Du finder flere informationer på følgende links

Ergonomi     Ergonomisk rådgivning     Hjælpemidler     Forebyggelse

Ergoterapeut Charlotte Andersen