Ergonomi

De belastningslidelser, som hyppigst opstår, hvis der er ergonomiske problemer, er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver. Det kan f.eks. være muskelinfiltrationer, slidgigt og seneskedehindebetændelse. Ergonomi handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø. Typiske årsager til belastningsskader kan skyldes uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, manglende tekniske hjælpemidler, uhensigtsmæssig organisering af arbejdet og/eller forkert arbejdsteknik.

Undgå arbejdsskader

Du bør altid bruge kroppen på en hensigtsmæssig måde og undgå arbejdsbevægelser og belastninger som giver risiko for arbejdsskader og nedslidning. Uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser er f.eks. arbejde over skulderhøjde, ensidigt gentagne bevægelser samt meget stillesiddende og knæliggende arbejde. Det er derfor vigtigt, at din arbejdsplads er indrettet hensigtsmæssigt og du gør brug af de rette tekniske hjælpemidler. Sørg f.eks. for at arbejde ved rette belysning og at organisere dit arbejde hensigtsmæssigt, så du får bevægelse og variation i dine arbejdsstillinger og -rutiner.

Vi vejleder i ergonomi, som en naturlig del af behandlingen på klinikken, og tilbyder også erhvervsaftaler til virksomheder.

Du finder flere informationer på følgende links

Ergonomisk rådgivning     Hjælpemidler     Forebyggelse     

Ergoterapeut Charlotte Andersen