Løbe-analyse

/Løbe-analyse
Løbe-analyse 2018-07-25T11:34:20+00:00

Løbeanalyse

Vores krop er designet til at løbe, men alle har dog ikke de nødvendige forudsætninger i form af f.eks. fysik eller generel træningstilstand. En fysioterapeutisk løbeanalyse er en god ide, hvis du har ondt i forbindelse med løb, eller hvis du ønsker at optimere dit løb og forebygge skader.

Løbe-analysen er grundstenen i behandlingen af løberelaterede skader. Forsimplet kan man sige at for at kunne fjerne symptomer og smerter, er det nødvendigt at kende årsagen(erne). Løbe-analysen bruges netop til dette og er ofte indledning til behandling af løberelaterede skader.

Hvad indeholder en løbe-analyse?

En løbe-analyse indledes altid med en personlig samtale, hvor vi i fællesskab taler om skadens forløb og finder et fælles mål for det videre forløb. Dernæst laver fysioterapeuten en grundig fysioterapeutisk undersøgelse, hvor bevægeapparatet undersøges generelt, og eventuelle svagheder i muskler og led afdækkes.

Via videooptagelse og særligt indrettet testområde til løbe-analyse finder vi frem til uregelmæssigheder i din løbestil, som fremprovokerer eller vedligeholder skaden.

Vi optager dig fra forskellige vinkler i slow motion for at få detaljer om f.eks. fodens, knæets, hoftens og ryggens bevægelser. Dermed kan vi bedre se, hvor du eventuelt mangler bevægelighed, styrke og/eller stabilitet, bør anvende anden løbe-teknik og lignende.

Det videre forløb

I Vasegårdens Klinikker taler vi ikke kun om tværfaglighed, vi udøver det i praksis hver dag. Ofte vil fodterapeut Charlotte Midtgaard, som er vores ekspert i optrænende indlægssåler, blive involveret i processen, hvis det vurderes, at individuelt fremstillede indlægssåler vil være et hensigtsmæssigt supplement.

Løsningen vil altid være individuel og på basis af vores analyse og dine ønsker. Det kan være simple ændringer af din løbestil, indlæg eller løbesko, der skal til. Andre gange kræver det lidt mere ”arbejde” i form af løbeteknikker eller øvelser for at afhjælpe et eventuelt stabilitets-/styrkeproblem.

Vi vil ofte anbefale at supplere med manuel behandling, tape, chokbølge eller laser i en overgangsperiode, indtil en løbeteknik eller muskulatur er tillært/trænet op. Træningsvejledning er ligeledes en integreret del af vores tilbud, så vi forebygger og undgår at gentage tidligere fejl.

 

Du finder flere informationer på følgende links

Footscan-analyse     Gang-analyse     Indlægssåler     Fodtøj 

Master i fitness og træning Camilla Birkebæk     Fodterapeut Charlotte Midtgaard