GLA:D

Vasegårdens Klinikker tilbyder GLA:D træning, rettet mod slidgigt (kaldet artrose) i knæ og hofter.

Træningen varetages af certificeret instruktør fysioterapeut Thomas Hansen. Han har i en årrække arbejdet med biomekanik og træning med relation til artrose som praktiserende fysioterapeut på klinik og for gigtforeningen.

 • løbende opstart med 1 uges varsel, ingen venteliste
 • hold mandag og torsdag formiddag/aften
 • henvisning fra egen læge ikke nødvendigt, egenbetaling er den samme
 • løbende betaling
 • der ydes tilskud fra Danmark

GLA:D er et evidensbaseret projekt, udarbejdet og styret af institut for Biomekanik på Syddansk Universitet, baseret på et lignende svensk projekt. Projektet følger eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og hofteartrose. Den tilhørende database giver for første gang mulighed for at følge patienter med artrose i knæ og hofte, fra symptomdebut.

Der er rigtig gode erfaringer med GLA:D i form af bedring af livskvalitet og funktionsniveau. Konkret giver det sig udtryk i reduceret medicinforbrug, øget gangdistance, trappegang og færre sygedage.

Hvad indeholder GLA:D træning?

 • indledende undersøgelse hos fysioterapeut, herunder 40 meter gangtest samt 30 sekunders rejse-sætte-sig-test
 • individuel instruktion til træningsprogrammet
 • 2 x patientundervisning omhandlende artrose á 1 time, herunder information om effekten af evt. vægttab ift. artrose
 • minimum 6 ugers superviseret træning med 2 gange træning om ugen
 • 3 måneders opfølgning med fornyet test.
 • 12 måneders opfølgning, elektronisk

Vi råder over Danmarks bedste lokaler, specielt indrettet til GLA:D træning, som danner basis for optimal behandling.

Yderligere information kan ses på www.glaid.dk. Det kan være hensigtsmæssigt at supplere med manuel behandling.

Du finder flere informationer på følgende links

Footscan-analyse     Gang-analyse     Indlægssåler     Fodtøj

Fysioterapeut Jonas Niedziella   Fodterapeut Charlotte Midtgaard