GLA:D

/GLA:D
GLA:D 2019-06-19T09:54:04+00:00

GLA:D Knæ/Hofte og GLA:D Ryg

Vasegårdens Klinikker tilbyder GLA:D træning, rettet mod slidgigt (kaldet artrose) i knæ og hofter. Fra april tilbydes også GLA:D Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter.

Træningen af GLA:D knæ/hofte varetages af fysioterapeut Lisa Jensen.

Information om GLA:D knæ/hofte:

 • løbende opstart med 1 uges varsel, ingen venteliste
 • henvisning fra egen læge ikke nødvendigt, egenbetaling er den samme
 • løbende betaling
 • der ydes tilskud fra Danmark

GLA:D er et evidensbaseret projekt, udarbejdet og styret af institut for Biomekanik på Syddansk Universitet, baseret på et lignende svensk projekt. Projektet følger eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og hofteartrose. Den tilhørende database giver for første gang mulighed for at følge patienter med artrose i knæ og hofte, fra symptomdebut.

Der er rigtig gode erfaringer med GLA:D i form af bedring af livskvalitet og funktionsniveau. Konkret giver det sig udtryk i reduceret medicinforbrug, øget gangdistance, trappegang og færre sygedage.

Hvad indeholder GLA:D Knæ/Hofte træning?

 • indledende undersøgelse hos fysioterapeut, herunder 40 meter gangtest samt 30 sekunders rejse-sætte-sig-test
 • individuel instruktion til træningsprogrammet
 • 2 x patientundervisning omhandlende artrose á 1 time, herunder information om effekten af evt. vægttab ift. artrose
 • minimum 6 ugers superviseret træning med 2 gange træning om ugen
 • 3 måneders opfølgning med fornyet test.
 • 12 måneders opfølgning, elektronisk
 • Prise Kr. 2322,00 (egenbetaling ved medlemskab af “danmark” kr. 1334,00)

Yderligere information kan ses på www.glaid.dk

GLA:D Ryg

Hvad er GLA:D Ryg?

Det er et nyt behandlingstilbud til patienter med rygsmerter. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU. GLA:D® RYG må kun varetages af certificerede fysioterapeuter eller kiropraktorer, og vi er blandt de første i Danmark, der har fået denne certificering.

Træningen af GLA:D Ryg varetages af fysioterapeut Diana Flink Nielsen 

Hvem kan deltage?:
GLA:D® RYG er for dig, der har langvarige eller tilbagevendende rygsmerter – eller for dig, som gerne vil forebygge nye episoder.

Hvad indeholder GLA:D Ryg?:

Det omfatter både information om ryggen og dens smertemekanismer, viden om, hvordan du bedst kan håndtere dine smerter og sidst, men ikke mindst, opstarten af et træningsprogram, der er tilpasset netop dit niveau på en sikker og tryg måde. Sagt på en anden måde GLA:D® RYG er både en uddannelse af dig som patient og en træningsform baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, forskningsstudier og fra internationale kliniske retningslinjer.

Forløbet i praktik:

 • Et indledende undersøgelse, hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål
 • 2 x undervisning om ryggen, smerter, og hvad du selv kan gøre
 • 16 x vejledt træning over 8 uger
 • 1 x afsluttende session, hvor vi tester, hvor meget du har forbedret dig, og drøfter din videre plan.
 • Pris i alt for ca. 20 timer: kr. 2.600,00 (egenbetaling ved medlemskab af “danmark” ca. kr 1400,00).

Hvornår?
Kontakt info@vasegaardensklinikker.dk for information om næste holdstart.

Tilmelding:
På mail: info@vasegaardensklinikker.dk eller tlf: 75923433. Der er max. 8 pladser pr. hold. Bemærk vi ligger centralt placeret i Fredericia lige overfor banegården, og tæt på gratis parkering.

Yderligere informationer kan ses på: gladryg.sdu.dk

Vi råder over Danmarks bedste lokaler, specielt indrettet til GLA:D træning, som danner basis for optimal behandling.

Det kan være hensigtsmæssigt at supplere med manuel behandling.

Du finder flere informationer på følgende links

Footscan-analyse     Gang-analyse     Indlægssåler     Fodtøj     Holdplan

 Fysioterapeut Lisa Jensen  Fysioterapeut Diana Flink Nielsen

Call Now ButtonRing nu